Follow Hay.do.am on Twitter Hay.do.am - Facebook   · Բարի գալուստ «Մեր Հայրենիք» · Շաբաթ, 23.03.2019, 18:26

ԳԼԽԱՎՈՐ
ՄԵԴԻԱ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ԿԱՅՔԻ ԲԼՈԳ
ՀԱՅԵՐ
ԼՈՒՐԵՐ
ԿԱՅՔԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ
ԿԱՊ ԿԱՅՔԻ ՀԵՏ

Страницы: « 1 2 3 4 5 6 7 »
Խոսք` Մուշեղ Իշխան, Երաժշտություն` Արթուր Մեսչյան 
Խոսք՝ Հովհաննես Շիրազ
Երաժշտ. Դավիթ Ամալյան
Слова А. Граши Музыка К. Орбеляна
Русский текст Е. Аристакяна
Слова О. Гукасяна Музыка А. Айвазяна
Русский текст А. Айвазяна
Слова О. Гукасяна Музыка А. Айвазяна
Русский текст А. Айвазяна
Слова Г.Регистан Музыка А.Бабаджанян
Русский текст Г.Регистан
Слова Ашота Граши Музыка А.Хачатуряна
Перевод С.Болотина и П.Сикорской
Слова Р. Ахвердяна Музыка Р. Ахвердяна
Русский текст К. Налбандяна
Слова А. Сагателяна Музыка А. Айвазяна
Русский текст В.Баласана
Слова Г.Регистан Музыка А.Бабаджанян
Русский текст Г.Регистан
Слова В.Арутюняна Музыка А.Бабаджаняна
Русский текст Н.Адамян
Слова Ов. Гукасяна Музыка А.Айвазяна
Русский текст А.Айвазяна
Կոնստանտին Օրբելյան
Ա. Մանդակունյան, Ս.Վարդանյան
Արթուր Մեսչյան
Ռուբեն Հախվերդյան
Հարութ Փամբուկչյան
Ա.Բաբաջամյան
Խոսք` Ա. Սահակյան Երաժշտ.` Ա. Բաբաջանյան
 

Հայերեն [99]
На русском [11]
English [3]
Française [10]

Հյուսիսային Հայաստան

Дата основания сайта
29.11.2004
· Main · Media · Armenians · Photoalbum · Lyrics · Art Gallery · Blog · News · Links · Contact ·

Газета Армянская Церковь | Armenian Church Newspaper | ???????????? ???????Армянский форум