Follow Hay.do.am on Twitter Hay.do.am - Facebook   · Բարի գալուստ «Մեր Հայրենիք» · Շաբաթ, 17.11.2018, 09:25

ԳԼԽԱՎՈՐ
ՄԵԴԻԱ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ԿԱՅՔԻ ԲԼՈԳ
ՀԱՅԵՐ
ԼՈՒՐԵՐ
ԿԱՅՔԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ
ԿԱՊ ԿԱՅՔԻ ՀԵՏ
Երգերի ձայնագրությունները, խոսքերն և ակկորդները:
Музыка, слова армянских песен и аккорды к ним. Music, lyrics and chords of armenian songs.

Ազատ Հայաստան
Ստեփան Լուսիկյան

G D G
Դու մեր երկիր, սուրբ հայրենիք,
G G# G
Կարօտից ծնվել, տուն ես դարձել,
G D G
Մեր նախնեաց ձեռքով արարւել,
G C D
Դարերով քայլել, մեզ ես հասել:

Em Em/D 
Քեզ համար, կեանքիդ համար,
Am/C G
Որդիքդ քար դարձան,
E Am Am/F# Em C
Որ ապրես հավէտ ու կոչւես
Am/F# H7 Em (H)
Ազատ Հայաստան:


Սիրուց սնւած մեր հայրենիք,
Երազից ծնւել, յույս ես դարձել,
Մեր որդոց ձեռքով կ՝արարւես,
Դարերով կ՝անցնես, յաւետ կ՝ապրես:

Քեզ համար, կեանքիդ համար,
Որդիքդ քար դարձան,
Որ ապրես հավէտ ու կոչւես
Ազատ Հայաստան:


 
Հայերեն [99]
На русском [11]
English [3]
Française [10]

Քարվաճառ

Дата основания сайта
29.11.2004
· Main · Media · Armenians · Photoalbum · Lyrics · Art Gallery · Blog · News · Links · Contact ·

Газета Армянская Церковь | Armenian Church Newspaper | ???????????? ???????Армянский форум