Follow Hay.do.am on Twitter Hay.do.am - Facebook   · Բարի գալուստ «Մեր Հայրենիք» · Հինգշաբթի, 15.11.2018, 05:03

ԳԼԽԱՎՈՐ
ՄԵԴԻԱ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ԿԱՅՔԻ ԲԼՈԳ
ՀԱՅԵՐ
ԼՈՒՐԵՐ
ԿԱՅՔԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ
ԿԱՊ ԿԱՅՔԻ ՀԵՏ
Երգերի ձայնագրությունները, խոսքերն և ակկորդները:
Музыка, слова армянских песен и аккорды к ним. Music, lyrics and chords of armenian songs.

Չեմ կարող թաքցնել այլևս ես
ԱՆԴՐԵ

1.Դու իմ օդն ես,եթե չլինես կխեղդվեմ
Սիրո ծովն ես լուսե ուր կնետվեմ
Իմ զգացմունքը գաղտնի ես պահել չեմ կարող
Սիրտը իմ կպատմի ամեն զարկով

Չեմ կարող թաքցնել այլևս ես
Մոլորված խենթի պես սիրում եմ քեզ
Չեմ կարող թաքցնել որ ամեն մի վայրկյան
Քեզ տեսնել եմ ուզում, ցանկալի ես այնքան

2. Քո սիրուն հասնելու ցանկությամբ եմ հիվանդ
Խառնվել են իմ մեջ և սեր և խանդ
Ինձ տանջում է մի հարց`պատասխան ես տալու
Երբ ես ինձ փոխադարձ դու սիրելու

Չեմ կարող թաքցնել այլևս ես
Մոլորված խենթի պես սիրում եմ քեզ
Չեմ կարող թաքցնել որ ամեն մի վայրկյան
Քեզ տեսնել եմ ուզում, ցանկալի ես այնքան
 
Հայերեն [99]
На русском [11]
English [3]
Française [10]

Հաղպատ, Ախթալա, Սանահին, Կեչարիս

Дата основания сайта
29.11.2004
· Main · Media · Armenians · Photoalbum · Lyrics · Art Gallery · Blog · News · Links · Contact ·

Газета Армянская Церковь | Armenian Church Newspaper | ???????????? ???????Армянский форум