Follow Hay.do.am on Twitter Hay.do.am - Facebook   · Բարի գալուստ «Մեր Հայրենիք» · Երեքշաբթի, 23.10.2018, 02:42

ԳԼԽԱՎՈՐ
ՄԵԴԻԱ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ԿԱՅՔԻ ԲԼՈԳ
ՀԱՅԵՐ
ԼՈՒՐԵՐ
ԿԱՅՔԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ
ԿԱՊ ԿԱՅՔԻ ՀԵՏ
Երգերի ձայնագրությունները, խոսքերն և ակկորդները:
Музыка, слова армянских песен и аккорды к ним. Music, lyrics and chords of armenian songs.

Հայի աչքեր
Խոսք` Սարմենի Երաժշտ.` Ռոբերտ Ամիրխանյանի

Cm Fm

1. Հայի աչքեր, սիրուն աչքեր,

G7 Cm

Սեվ ամպն էր ձեզ ծածկել դարեր,

C7 Fm

Սեվ վիշտն էր ձեզ մաշել տանջել,

Bb7 Eb

Ձեզնից ժըպիտն առել տարել:

Cm/A Fm6/Ab

Կրկ. Լույսի լճակ` աչքեր տըրտում,

Cm/G G7 Cm

Այս երբ դարձաք այսպես խնդուն:


Bbm6/C C7 Fm Bb7 Eb/G Ab

Հայի աչքեր, հայի աչքեր,

Fm6 G7 Cm

Հայի աչքեր, սիրուն աչքեր,

Fm Bb7 Eb/G Ab

Հայի աչքեր, հայի աչքեր,

Fm6 G7 Cm

Հայի աչքեր, սիրուն աչքեր:


2.Հայի աչքեր, աչքեր թախծող,

Դուք միշտ խոնարհ, դուք միշտ անչար,

Տանջող մարդու համար լացող,

Սարին միայն` մի օր պայծառ:

Կրկ.


3. Հայի աչքեր` ջահեր լույսի,

Էլ չի մտնի երկինքը ձեր,

Բացվել է դուռն արշալույսի`

Շողքով լցրել երկիրը մեր:

Կրկ.


Harout Pamboukjian
 • Պիտակներ` Robert Amirkhanyan
 •  
  Հայերեն [99]
  На русском [11]
  English [3]
  Française [10]

  Ստեփանակերտ

  Дата основания сайта
  29.11.2004
  · Main · Media · Armenians · Photoalbum · Lyrics · Art Gallery · Blog · News · Links · Contact ·

  Газета Армянская Церковь | Armenian Church Newspaper | ???????????? ???????Армянский форум