Follow Hay.do.am on Twitter Hay.do.am - Facebook   · Բարի գալուստ «Մեր Հայրենիք» · Շաբաթ, 17.11.2018, 18:23

ԳԼԽԱՎՈՐ
ՄԵԴԻԱ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ԿԱՅՔԻ ԲԼՈԳ
ՀԱՅԵՐ
ԼՈՒՐԵՐ
ԿԱՅՔԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ
ԿԱՊ ԿԱՅՔԻ ՀԵՏ
Երգերի ձայնագրությունները, խոսքերն և ակկորդները:
Музыка, слова армянских песен и аккорды к ним. Music, lyrics and chords of armenian songs.

Լիրիկական
Խոսք` Հովհ. Շիրազի Երաժշտ.` Վլ. Բալյանի

D7 Eb7 D7
Ամպեց, կորավ լուսընկան,
Gm D7 Gm
Արտեր մտեք քուն,
D7 Eb7 D7
Ամպեց, կորավ լուսընկան,
Gm D7 Gm
Արտեր մտեք քուն:

Eb D7 
Արտով կանցնի իմ ճամփան,
Cm6 D
Կերթամ յարիս տուն:
Eb D7 
Արտով կանցնի իմ ճամփան,
Cm6 D
Կերթամ յարիս տուն:

Bb Cm Eb D7
Սերս գաղտնի թող մնա,
Cm C#dim7 D7
Սերս` յարիս պես,
Bb Cm Eb D7
Սերս գաղտնի թող մնա,
Cm C#dim7 D7
Սերս` յարիս պես,
Eb D7
Ճամփեն պիտի չիմանա, 
Cm6 D
Թե ուր կերթամ ես:

Մենակ յարս կիմանա,
թե ուր կերթամ ես:
Մենակ յարս կիմանա,
թե ուր կերթամ ես:

Մեկ էլ ծովակն իմ Վանա
մորս աչքի պես:
Մեկ էլ ծովակն իմ Վանա
մորս աչքի պես:

Սերս գաղտնի թող ﬓա,
սերս յարիս պես:
Սերս գաղտնի թող ﬓա,
սերս յարիս պես:

Ճամփեն պիտի չիմանա,
թե ուր կերթամ ես:
Ճամփեն պիտի չիմանա,
թե ուր կերթամ ես:
Performer: Flora Martirosyan
 
Հայերեն [99]
На русском [11]
English [3]
Française [10]

Շուշի, Քարին տակ

Дата основания сайта
29.11.2004
· Main · Media · Armenians · Photoalbum · Lyrics · Art Gallery · Blog · News · Links · Contact ·

Газета Армянская Церковь | Armenian Church Newspaper | ???????????? ???????Армянский форум