Follow Hay.do.am on Twitter Hay.do.am - Facebook   · Բարի գալուստ «Մեր Հայրենիք» · Շաբաթ, 17.11.2018, 10:26

ԳԼԽԱՎՈՐ
ՄԵԴԻԱ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ԿԱՅՔԻ ԲԼՈԳ
ՀԱՅԵՐ
ԼՈՒՐԵՐ
ԿԱՅՔԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ
ԿԱՊ ԿԱՅՔԻ ՀԵՏ
Երգերի ձայնագրությունները, խոսքերն և ակկորդները:
Музыка, слова армянских песен и аккорды к ним. Music, lyrics and chords of armenian songs.

Քո սև աչերով
Քո, սև, աչերդ ինձ այնպես են գերել,
Քո, վառ, ժպիտով ինձ կյանք ես ներշնչել,
Ես, քեզ, հանդիպում եմ իմ ճանապարհին,
Ախ, սիրտս խոսում է և անխոս լալիս:

Եվ ինձ թվում է թե դու կմոտենաս,
Սիրո խոստումներով կյանքիս սեր կտաս,
Բայց, դու, անցնում ես ու ետ էլ չես նայում,
Սիրտս ալեկոծված ծով ես դարձնում:

Արդեն, անցել են այն օրերը ջահել,
Նայում եմ քո ճամփին չկաս սիրելիս,
Ծանոթ, մարդիկ տեսնում են ու հարցնում,
Արդյոք, այս խենթ տղան ում ես որոնում:

 
Հայերեն [99]
На русском [11]
English [3]
Française [10]

Սարդարապատ

Дата основания сайта
29.11.2004
· Main · Media · Armenians · Photoalbum · Lyrics · Art Gallery · Blog · News · Links · Contact ·

Газета Армянская Церковь | Armenian Church Newspaper | ???????????? ???????Армянский форум