Follow Hay.do.am on Twitter Hay.do.am - Facebook   · Բարի գալուստ «Մեր Հայրենիք» · Չորեքշաբթի, 12.12.2018, 11:23

ԳԼԽԱՎՈՐ
ՄԵԴԻԱ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ԿԱՅՔԻ ԲԼՈԳ
ՀԱՅԵՐ
ԼՈՒՐԵՐ
ԿԱՅՔԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ
ԿԱՊ ԿԱՅՔԻ ՀԵՏ
Երգերի ձայնագրությունները, խոսքերն և ակկորդները:
Музыка, слова армянских песен и аккорды к ним. Music, lyrics and chords of armenian songs.

Սև աչերով աղջիկ
Խոսք` Լ. Դուրյանի
Երաժշտ.` Խ. Ավետիսյանի

Fm Db C7 Fm     Ab Bb7 C7 Fm
Ախ, սև աչերով աղջիկ,   լա, լա....
Fm Db7 C7 Fm     Ab Bb7 Eb7 Ab
Քաղցր պաչերով աղջիկ, լա, լա....
Ab Ebm6/Gb F7 Bbm7 
Ողջ աշխարհը ման եկա,
Eb7 Bbm7 Eb7 Ab
Քեզ պես աղջիկ չտեսա,
Fm Bb7 Fm7 Bb7
Ես մինուճար մոր տղա,
Db Bbm6 C7 Fm
Իմ սրտի հետ մի խաղա,
Fm7 Bb7 Fm7 Bb7
Արի, բաց ձեր տան դուռը,
Db Bbm6 C7 Fm
Ասա` բարով ես եկել:

Օրը կանաչ կարմիր է,
Բոյդ դալար բարդի է:
Ախ, ես քեզ ոնց չսիրեմ`
Գարնան արև ես իմ յար,
Ես սիրահար պատանի,
Քեզ բերել եմ մատանի,
Արի բաց ձեր տան դուռը,
Ասա` բարով ես եկել:

Ես սիրահար պատանի,
Քեզ բերել եմ մատանի,
Արի բաց ձեր տան դուռը,
Ասա` բարով ես եկել:
Թող աշխարհը իմանա`
Քեզ տանելու եմ եկել:


Performer: Georgiy Minasyan
Исполнитель: Георгий Минасян
 
Հայերեն [99]
На русском [11]
English [3]
Française [10]

Տումի գյուղ

Дата основания сайта
29.11.2004
· Main · Media · Armenians · Photoalbum · Lyrics · Art Gallery · Blog · News · Links · Contact ·

Газета Армянская Церковь | Armenian Church Newspaper | ???????????? ???????Армянский форум